Website UBND Phường Thảo Điền

Giới thiệu

Lãnh đạo phường qua các thời kỳ

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường qua các thời kỳ
Đ/cHuỳnh Anh Dũng (Từ4/1997 đến 12/1997)Đ/cNguyễn Thị Phương (Từ1998 đến 2004)Đ/c Võ Thanh Bình (Từ2004 đến 4/2007)Đ/c Trần Văn Hoàng (Từ4/2007 đến 3/2009)Đ/c Nguyễn Văn Hùng (Từ3/2009 đến 12/2013)Đ/cNguyễn Minh Điền (Từ 12/2013 đến 2015) Đ/c Nguyễn Trần Phú Thịnh (T...
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường qua các thời kỳ
Đ/c Vũ Minh Uyển (Từ 4/1997 đến 12/1997)Đ/cNguyễn Thị Ánh Hồng (Từ1998 đến 1/2005)Đ/c Lê Văn Tư (Từ 1/2005 đến 3/2010)Đ/c Nguyễn Minh Điền (Từ 3/2010 đến 4/2014)Đ/c Trịnh Thụy Thúy Huyền (Từ 4/2014 đến 2015)Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Từ 01/2017)...
Bí thư Đảng ủy phường qua các thời kỳ
 Đ/c Trần Đức Bấm (Từ 4/1997 đến12/1997) Đ/c Huỳnh Anh Dũng (Từ 1998 đến 4/2003) Đ/c Hứa Ngọc Thảo (Từ 4/2003 đến4/2007) Đ/c Võ Thanh Bình (Từ 4/2007 đến9/2009) Đ/c Trần Đoàn Trung (Từ 9/2009 đến5/2012) Đ/c Nguyễn Thị Bé Hai (Từ 5/2012 đến 2015)Đ/c Ngu...
Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1325093
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com