Website UBND Phường Thảo Điền

Thông tin tuyên truyền

PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ  -------CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ---------------Số:  2171/QĐ-TTg Hà  Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHPHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NU...
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 09/2017/NĐ-CPHà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ Q...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
Một số điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 so với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017. Luật TN...
Nghị định và Hướng dẫn chương trình cho vay nhà ở xã hội
1. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.Nghị định 100/2015/NĐ-CP2. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/N...
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
Thứ nhất, về công khai minh bạch trong phòng ngừa tham nhũng. Nếu như luật PCTN 2005 quy định công khai, minh bạch trong các lĩnh vực thì luật 2018 chỉ quy định ngắn gọn về nguyên tắc về nội dung, hình thức, trách nhiệm thực hiện công khai, minh bạch; về trách nhiệm giải tr&...
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy1. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháyTheo Điều 4 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy như sau:1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn d...
Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11...
"Thông điệp 5T" của Bộ Y tế tăng cường giãn cách xã hội
Đồng bào và các bạn thân mến!            Ngày 01/9/2021, Bộ Y tế ban hành  Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện  pháp kiểm soát dịch COVID-19. Để bảo đảm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội Bộ Y t...
Trạm y tế lưu động phường Thảo Điền
...
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021của Chính phủ và thi đua xây dựng, bảo vệ “phường an toàn” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 34 phường tăng cường thực hiện đồng bộ 5 giải pháp của thành phố Thủ Đức:  tìm vùng nguy cơ cao, khoanh v&...
Hướng dẫn đăng ký
- Bước 1 : Mỗi khu phố áp dụng theo lịch sau để đặt hàng :+ Khu phố 1 : thứ 2 - thứ 6+ Khu phố 2 : thứ 3 - thứ 7+ Khu phố 3 : thứ 4 - chủ nhật+ Khu phố 4. : thứ 5 - thứ 2+ Khu phố 5 : thứ 6 - thứ 3+ Khu phố 6 : thứ 7 - thứ 4-Bước 2. : Truy cập link form đăng ký và đọc kỹ hướng dẫn : https://forms.gl...
ĐIỂM AN SINH XÃ HỘI KHẨN CẤP PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THỰC HIỆN CHĂM LO CÁC HỘ DÂN KHÓ KHĂN
Điểm An sinh xã hội khẩn cấp phường Thảo Điền ra mắt và đưa vào hoạt động từ ngày 21/8/2021, có 5 thành viên do bà Lê Như Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường làm Tổ trưởng, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân khó k...
Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1325102
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com