Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Chính quyền

Đô thị - Kinh tế - Môi trường


Mực nước trạm Phú An

Ngày post: 2017-10-08 12:01:26
Lượt xem: 2130
Mực nước trạm Phú An

Muc nuoc tram Phu An thuc do sang ngay 04/10/2017: 1.37m (luc 03h30). Du bao muc nuoc ngay 05/10: 1.46m (luc 04h00), ngay 06/10: 1.51m (luc 04h30), 1.47m (luc 16h00), ngay 07/10: 1.54m (luc 05h00, luc 17h00), ngay 08/10: 1.56m (luc 05h30), 1.57m (luc 18h00)./.

Muc nuoc tram Phu An thuc do sang ngay 05/10/2017: 1.49m (luc 04h00). Du bao muc nuoc chieu ngay 05/10: 1.40m (luc 15h00), ngay 06/10: 1.54m (luc 04h30), 1.51m (luc 16h00), ngay 07/10: 1.57m (luc 05h00, luc 17h00), ngay 08/10: 1.59m (luc 05h30), 1.60m (luc 18h00), ngay 09/10: 1.59m (luc 06h30), 1.57m (luc 18h30)./.

Muc nuoc tram Phu An thuc do chieu ngay 07/10: 1.61 (luc 17h30) sang ngay 08/10: 1.57m (luc 05h30). Du bao muc nuoc chieu ngay 08/10: 1.64m (luc 18h30), ngay 09/10: 1.57m (luc 06h00), 1.60m (luc 19h30), ngay 10/10: 1.54m (luc 07h00), 1.49m (luc 20h30), ngay 11/10: 1.44m (luc 08h00), 1.36m (luc 21h30). Muc nuoc trieu cuong hien dang o muc cao neu xay ra su co, cac dia phuong bao nhanh ve so dien thoai (028)38297598./.

Muc nuoc tram Phu An thuc do sang ngay 17/10: 1.54m (luc 02h30). Du bao muc nuoc ngay 18/10: 1.60m (luc 03h00), ngay 19/10: 1.62m (luc 03h30), 1.48m (luc 15h30), ngay 20/10: 1.63m (luc 04h00), 1.54m (luc 16h30), ngay 21/10: 1.63m (luc 05h00), 1.56m (luc 17h30). Muc nuoc trieu cuong hien dang o muc cao, neu xay ra su co de nghi cac dia phuong bao nhanh ve so dien thoai (028)38297598./.

Muc nuoc thuc do tai tram Phu An sang ngay 06/12: 1.71m (luc 05h00). Du bao muc nuoc chieu ngay 06/12: 1.65m (luc 19h00), ngay 07/12: 1.67m (luc 06h00), 1.58m (luc 20h00), ngay 08/12: 1.55m (luc 07h00), ngay 09/12: 1.40m (luc 22h00), ngay 10/12: 1.34m (luc 23h00). Qua ra soat, tinh hinh bo bao on dinh, chi tran mot so diem. Trieu cuong hien dang o muc cao, neu xay ra su co de nghi cac dia phuong bao nhanh ve so dien thoai (028)38297598

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Về lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040
  2022-02-21 15:04:20
Thông báo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 trên địa bàn thành phố.
  2021-06-25 16:25:10
Thông báo về việc triển khai đăng ký danh sách tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 cho doanh nghiệp trước 17 giờ ngày 28/6/2021
  2021-06-25 15:47:56
Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phường Thảo Điền, Quận 2
  2021-01-18 14:07:04
LỚP TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN CHO LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
  2017-11-08 14:11:11
Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2015 trên địa bàn phường Thảo Điền
  2016-02-18 14:31:40


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 834659
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com