Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành


Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)

Ngày post: 2016-02-26 08:31:27
Lượt xem: 9541
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 05 NĂM (2016-2020)


Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 27/10/2015 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2015-2020; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ IV; căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 2 tại Công văn số 4932/UBND ngày 17/11/2015 về xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2015 - 2020. Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động triển khai kịp thời các chỉ đạo của quận, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, tập trung công tác quản lý tài chính – ngân sách, giữ vững quốc phòng - an ninh và đảm bảo trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020 đã đề ra. Cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh  tế - xã hội của Ủy ban nhân dân phường năm 2016-2020.

1. Mục tiêu tổng quát:

- Phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, tăng cường các giải pháp an sinh xã hội, chăm lo công tác giáo dục, văn hóa – xã hội, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự chung sức của các doanh nghiệp, sự đóng góp tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển phường Thảo Điền “Xanh – sạch đẹp – nhân văn”.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế :

- Tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế phường theo hướng Thương mại - dịch vụ. Duy trì và phát triển loại hình dịch vụ - thương mại cao cấp ở các trục đường chính; khuyến khích hình thành hệ thống các siêu thị, các chuỗi của hàng bán lẻ hiện đại, tiện lợi để phục vụ nhu cầu của người dân.

- Tiếp tục kiến nghị Quận, Thành phố sớm phê duyệt đồ án quy hoạch trên toàn địa bàn phường ( đồ án Bắc Xa lộ Hà Nội); đồ án quy hoạch lộ giới các tuyến đường lộ giới dưới 12m; xóa các quy hoạch treo trước đây. Phối hợp với các ngành chức năng, vận động nhân dân thực hiện tốt việc di dời, bàn giao mặt bằng để chuẩn bị triển khai dự án đường  Nguyễn Văn Hưởng ra xa lộ Hà Nội, vòng xoay chân cầu Sài Gòn, Trường trung học cơ sở  Thảo Điền và đường vào Trường trung học cơ sở Thảo Điền, Chợ Thảo Điền.

- Hạn chế mức thấp nhất tình trạng xây dựng không phép, sai phép, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm sông rạch, lấn chiếm đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, giải quyết triệt để vấn đề thu gom và xử  lý rác; xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, không rác. Chủ động kiến nghị, đề xuất tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến rạch; kiến nghị Quận, Thành phố ghi vốn thi công bờ kè khu phố 4 và các van ngăn triều cường chống ngập trên địa bàn phường.

2.1.  Nhiệm vụ Văn hóa - xã hội:

- Quan tâm đến môi trường giáo dục, đeo bám kiến nghị việc khởi công và xây dựng trường trung học cơ sở Thảo Điền. Thực hiện tốt việc huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1, duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học. Triển khai vệ sinh phòng dịch trong nhân dân, ngăn chặn kịp thời, không để bùng phát dịch bệnh tại khu dân cư.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan; phát triển mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn. Duy trì kết quả hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí của Thành phố.

2.2. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh:

- Giữ vững tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Củng cố lực lượng an ninh cơ sở, nâng cao phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân hộ khẩu. Thực hiện  hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu 3 giảm, đảm bảo an toàn giao thông, quản lý tốt các đối tượng nghiện ma túy. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc lắp đặt hệ thống canera tại các cụm dân cư, các tuyến đường, khu vực trọng yếu của phường nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.

- Hàng năm bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế của phường. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được giao.

2.3. Công tác dân vận:

- Đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường; tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, có chiều sâu, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm củng cố vững chắc phong trào văn hóa ở từng khu phố, tổ dân phố.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2016-2020

Các chỉ tiêu về phát  triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020:

1.1. Về kinh tế – đô thị:

1.1.1. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu từ 5 đến 10%.

1.1.2. Xây dựng cơ bản – quản lý đô thị và môi trường:

- Hoàn thành các công trình cơ bản phân cấp cho phường. Đeo bám phối hợp thực hiện các công trình dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

- Bê tông, nhựa hóa 100 % các con đường trên địa bàn phường.

- Hoàn chỉnh hệ thống chống ngập trên toàn phường.

- Xây dựng ít nhất 02 tuyến đường văn minh đô thị có vỉa hè, cây xanh, sạch đẹp và an toàn, trước mắt tập trung trên tuyến đường Xuân Thủy, đoạn từ đường Thảo Điền đến đường Quốc Hương và đường Tống Hữu Định.

- Tập trung nâng cấp Hội trường khu phố 1 và Hội trường khu phố 5, 6 đảm bảo nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân khu phố.

- Duy trì 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch.

- Đến năm 2017 chuyển đổi 100% phương tiện lấy rác đảm bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ thu gom chất thải rắn, chất thải thông thường và chất thải y tế đạt 100%

- Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường

1.2. Về văn hóa - xã hội:

1.2.1. Công tác giáo dục:

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt 100%.

- Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 6 đạt 100%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt 93% trở lên.

- Duy trì, giữ vững các mục tiêu chuẩn quốc gia về chống mù chữ, mục tiêu phổ cập giáo dục.

1.2.2. Công tác Y tế:

- Đảm bảo số lượng cán bộ phục vụ tại  trạm y tế phường.

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho trạm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

- Tỷ lệ dân số tự nhiên được kiểm soát từ 1,2% - 1,3%.

1.2.3. Công tác thương binh xã hội:

- Đảm bảo 100% các đối tượng diện chính sách được chăm lo các chế độ đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định.

- Trên 98 % trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ 6 loại vac xin.

- Giữ vững phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của Thành phố.

1.2.4. Công tác văn hóa – thông  tin – thể dục thể thaoi:

- Giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh phong trào tập thể dục thể thao trong nhân dân, duy trì tỷ lệ tập thể dục thường xuyên phấn đấu đến năm 2020 đạt 25% .

- 50% chung cư đạt “chung cư văn hóa”.

- Đảm bảo hoạt động hiệu quả, Nhà văn hóa phường, Trung tâm học tập cộng đồng.

1.3. Về Quốc phòng- an ninh chính trị trật tự an toàn xã  hội:

- Kềm chế sự gia tăng phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%; không để xảy ra trọng án, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Có 100% khu phố an toàn về an ninh trật tự, xây dựng 6/6 khu phố không có tội phạm ẩn náu hoặc có tội phạm được phát hiện nhanh. Giảm từ 5 đến 10% tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không có đua xe, gây rối trật tự trên địa bàn phường

- Tỷ lệ xây dựng lực lượng đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Tỷ lệ giao quân Nghĩa vụ quân sự đạt 100%.

1.4. Cải cách hành chính - Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý  nhà nước:

- Đẩy mạnh công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, qui hoạch cán bộ đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với từng chức danh theo qui định; tiếp tục sắp xếp, bố trí lại các chức danh đảm bảo về số lượng và trình độ chuyên môn đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% trong những năm tới.

- Phấn đấu duy trì tỷ lệ giải quyết hành chính cho cá nhân tổ chức đúng hạn đạt từ 99% trở lên.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Trên lĩnh vực kinh tế:

2.1.1. Phát triển kinh tế với tốc độ cao, hiệu quả, bền vững đưa kinh tế trên địa bàn phường phát triển đúng hướng theo hướng Thương mại - Dịch vụ, hộ kinh doanh cá thể đặc biệt là dịch vụ cho thuê nhà.

- Tạo môi trường thuận lợi về cơ sở pháp lý để thu hút các thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về đầu tư trên địa bàn phường, phát triển mạnh thị trường thương mại dịch vụ.

 - Kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, các nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường, hướng dẫn đăng ký kinh doanh đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Thực hiện thu, chi ngân sách đúng quy định, hiệu quả và tiết kiệm chú trọng đến việc quản lý chặt chẽ việc thu chi các quỹ vận động trong nhân dân. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Thực hiện tốt việc tự chủ về biên chế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, nhân viên Ủy ban.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Theo dõi và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế, và thu nợ đọng.

2.1.2. Xây dựng cơ bản – Bồi thường, giải phóng mặt bằng - Quản lý đô thị - Giao thông - Trật tự lòng lề đường - Môi trường:

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt, không để thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đâu tư.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số tuyến đường trọng yếu khác trong các khu dân cư; kết nối hệ thống thoát nước của các dự án, cụm dân cư và phối hơp quản lý tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án theo đúng quy hoạch; đồng thời có kế hoạch vận động nhân dân tham gia đóng góp cải tạo, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường đất, đá xuống cấp, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng tại các khu dân cư hiện hữu theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; nâng cấp, mở rộng đường một số các con đường hẻm còn lại trên địa bàn phường.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra sau quy hoạch, đề xuất cơ quan chức năng điều chỉnh cho phù hợp với quá trình đô thị hóa của phường, công khai quy hoạch chi tiết các khu dân cư khi có quy hoạch tổng thể. Tăng cường công tác rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất và dự án chưa giao đất để xem xét, đề nghị điều chỉnh dự án hoặc thu hồi.

- Kiến nghị quận, các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm cần thiết như: dự án xây dựng Chợ Thảo Điền, Công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn, đường Nguyễn Văn Hưởng kết nối ra Xa lộ Hà Nội, đường vào trường và trường Trung học cơ sở Thảo Điền,  xây mới cầu khu phố 1 (cầu Thành ủy). Làm mới hệ thống thoát nước đoạn cuối đường 10, khu phố 1; làm hệ thống thoát nước từ số nhà 25 Xa lộ Hà Nội đến Rạch Ông Chua khu phố 2; nâng cấp mặt đường và cải tạo toàn bộ hệ thống thoát nước đường số 1, 2, 3, 4, 5 khu phố 3; nâng cấp đường Xuân Thủy, đoạn từ đường Nguyễn Bá Huân đến đường Nguyễn Văn Hưởng khu phố 4; lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 44, khu phố 5, Nâng cấp mặt đường và hệ thống cống thoát nước đường số 66 khu phố 6.

- Tập trung rà soát các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất, hướng dẫn các trường hợp đủ điều kiện lập thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định (đặc biệt là trong các dự án). Rà soát, đề xuất hướng xử lý, quản lý sử dụng hiệu quả các khu đất công, nhà công sản trên địa bàn phường.

- Tích cực phối hợp với các ngành chức năng của quận hoàn thành và công bố quy hoạch chi tiết 1/2000 của phường (Đồ án quy hoạch  Bắc Xa lộ Hà Nội); sớm ban hành quy hoạch lộ giới các tuyến đường dưới 12m trên toàn địa bàn. Quan tâm giải quyết tình trạng ngập úng trong các khu dân cư. Phối hợp, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Kiên quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành tốt pháp luật trong xây dựng, hạn chế tối đa số vụ vi phạm trong lĩnh vực nhà đất, xây dựng. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực xây dựng, đất đai, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm quy định về lĩnh vực xây dựng

- Tập trung tìm các giải pháp để lập lại trật tự, kỷ cương trong xây dựng, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, đặc biệt là các tuyến đường Quốc Hương, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Hưởng, Xuân Thủy, Thảo Điền.. ngăn chặn và xử lý đối với tình trạng đánh cắp đất, đổ bùn đất, đổ xà bần tại các dự án chưa triển khai, gây ô nhiễm không khí, làm vương vãi đất cát ra đường trong khi vận chuyển phương tiện thi công xây dựng dự án.

- Đeo bám, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ chống ngập úng, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và xây dựng, bảo vệ môi trường.

2.2. Về văn hóa - xã hội:

- Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hành động về văn hóa - Giáo dục, y tế, Thể dục thể thao… Quan tâm đến môi trường giáo dục, đeo bám kiến nghị việc khởi công và xây dựng trường trung học cơ sở Thảo Điền. Thực hiện tốt việc huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp, duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học, không để tái mù hoặc hạ thấp các chỉ tiêu phổ cập giáo dục. Tiếp tục duy trì phát động phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; hoàn thiện mô hình và nâng cao hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng của phường; vận động chăm lo, trao tặng học bổng cho sinh viên học sinh khó khăn.

- Thực hiện công tác phối hợp xây dựng thí điểm phòng khám bác sỹ gia đình tại Trung tâm y tế phường; thực hiện tốt chức năng tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Triển khai vệ sinh phòng dịch trong nhân dân, ngăn chặn kịp thời, không để bùng phát dịch bệnh tại khu dân cư. Tổ chức cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở Trường mẫu giáo tư thục và tổ chức khám sức khỏe định kỳ; cho trẻ uống Vitamin A.

- Giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt các chế độ đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công và dân nghèo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và người có công. Tổ chức chăm lo cho diện chính sách nhân kỷ niệm các ngày lể, tết như ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; ngày Thương binh liệt sĩ; ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch chăm lo cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, neo đơn trong các dịp lễ tết, đầu năm học. Tạo mọi điều kiện để các em được học tập vui chơi.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình Xóa đói giảm nghèo, chú trọng đến việc giới thiệu việc làm cho người lao động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ khó khăn được vay vốn để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế; xác nhận miễn giảm học phí và cơ  sở vật chất hộ có đất bị thu hồi. Kiểm tra việc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn ngân hàng chính sách xã hội.

- Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân đóng góp quỹ Quốc phòng – an ninh; quỹ phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, quỹ Xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa.

- Đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ Ông bà cháu, chăm lo tốt công tác giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất và vận động thực hiện đầu tư các công trình công cộng trong các dự án nhằm tăng cường các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao phục vụ người dân. Tổ chức có hiệu quả các chương trình truyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn trong năm; nâng cao chất lượng hệ thống loa phát thanh của phường, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi lành mạnh phục vụ đời sống tinh thần trong nhân dân.

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể phát động, nhân rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa hàng năm; phường Văn minh đô thị, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để phát sinh tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao ở phường, chú trọng phong trào văn nghệ, tập thể dục dưỡng sinh trong nhân dân, phấn đấu đạt kết quả cao khi tham gia hội thi.

- Tổ chức triển khai về An toàn vệ sinh thực phẩm – Phòng chống cháy nổ quí 1 hàng năm.

- Thực hiện việc tiếp nhận và quản lý người sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng về địa phương. Tập trung các đối tượng lang thang, xin ăn vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành phố.

- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu “3 giảm” năm 2015; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

- Tổ chức thực hiện Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn hàng năm.

  - Tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6) và ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10).

2.3. Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật  tự an toàn xã hội: 

2.3.1. Về Quốc phòng:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự xã hội trong mọi tình huống. Bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch phương án tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế của phường; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng dân quân dự bị động viên vững mạnh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạnh, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống. Tham gia hội thao Quốc phòng hàng năm đạt kết quả tốt.

- Tuyên truyền vận động thanh niên thực tốt Luật nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh nhập ngũ hàng năm đạt 100%. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được giao. Giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu quận giao - Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, tập huấn quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự; chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Giải quyết tốt chính sách hậu phương  quân đội theo quy định. Xây dựng Ban chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tổ chức bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ, kế hoạch phòng, chống biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố; phương án cứu nạn, cứu hộ…, định kỳ diễn tập kiểm tra kế hoạch, phương án. Nâng cao chất lượng công tác diễn tập phòng thủ và hội thao quốc phòng. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an và quân sự; giữa công an, quân sự với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

2.3.2. Về An ninh trật tự:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, quản lý tốt địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu “03 giảm”; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nạn trộm cắp; ngăn ngừa, chặn đứng nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác. Phấn đấu hạ thấp tỷ lệ phạm pháp, nâng cao tỷ lệ phá án, không để xảy ra trọng án trên địa bàn.

- Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ hàng năm.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tội phạm theo Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2012 về khu dân cư xã, phường thị trấn có cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh, trật tự.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nâng cao cảnh giác và cùng tham gia phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép và vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.

- Tiếp tục xây dựng củng cố các nhóm, hộ tự quản về an ninh trật tự tại 06 khu phố. Duy trì mô hình điểm “tổ dân phòng tự quản” để phát huy và nhân điển hình; vận động nhân dân gắn camera hỗ trợ quan sát phòng chống tội phạm tại gia đình và khu dân cư, trên các tuyến đường khu vực trọng yếu  của phường nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

- Cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin với phương thức quản lý dân cư hiện đại nhất là trong quản lý nhân hộ khẩu, tổ chức tốt việc quản lý và giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền liên quan đến cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ thuật PCCC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC; nắm chắc các đối tượng thuộc diện quản lý về tính chất cháy nổ, giao thông, nguồn nước để góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy hiệu quả phương châm 04 tại chỗ.

2.4. Cải cách hành chính:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện đúng theo các quy trình thủ tục của quận ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân về thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian nhanh nhất. Bố trí cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính.

- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hành chính.

- Duy trì việc thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; Thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

-  Tập trung đổi mới công tác vận động quần chúng của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính theo hướng hiểu dân, sát dân, nói dân nghe, làm dân tin, tận tâm phục vụ nhân dân;

- Khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính

2.5. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực  quản lý nhà nước: 

- Quyết liệt thực hiện công tác điều hành của chính quyền, tăng cường lãnh đạo công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm người đứng đầu nhằm khuyến khích “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; đầu tư nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, sắp xếp bộ máy hợp lý trên cơ sở quy định của pháp luật; xác lập rõ ràng, cụ thể hơn nữa trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong từng công việc cụ thể và cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung hội họp (nâng cao chất lượng tham mưu, chuẩn bị nội dung…).

- Định kỳ và đột xuất kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, sai sót của cán bộ thuộc bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Quán triệt và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, viên chức.

- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường vận động, giải thích để người khiếu nại thực hiện đúng quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Đặc biệt là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trong các kỳ họp tiếp xúc cử tri.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phổ biến luật phòng, chống tham nhũng. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân.

- Tham mưu thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động tích cực giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người và vượt cấp.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức và cán bộ của phường, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức, trong đó rất chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho cán bộ, công chức.

- Đổi mới công tác phát động phong trào thi đua và xét khen thưởng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa, đúng thực chất, thực tế để động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

III. Các giải pháp, biện pháp chủ yếu:

Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng trong nhân dân để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toan xã hội; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước: phát huy sức mạnh đại đòan kết tòan dân tộc; động viên mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng

1. Về phát triển kinh tế:

1.1. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển bền vững, từng bước phối hợp với các cơ quan chuyên môn của quận hỗ trợ, nhắc nhở các cơ sở thương mại, dịch vụ họat động có trật tự, nề nếp, thực hiện văn minh thương nghiệp, đồng thời làm tốt công tác hậu kiểm, bên cạnh đó tạo điều kiện để phát triển thêm các lọai hình tài chính, tín dụng, pháp lý, khoa học, công nghệ, du lịch trên địa bàn phường.

1.2. Quản lý và thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách theo chỉ tiêu trên giao hàng năm. Chú trọng đến các nguồn thu chính như: thuế nhà đất, thuế công thương nghiệp. Nguồn chi phải đảm bảo họat động chi thường xuyên trong năm. Thực hiện tốt tự chủ về biên chế và chi phí hành chính do Ủy ban nhân dân quận giao hàng năm, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

1.3. Quản lý, sử dụng việc thu, chi các lọai quỹ vận động trong nhân dân đúng quy định.

2. Công tác quản lý và phát triển đô thị:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế họach xây dựng cơ bản, nhất là những dự án do quận phân cấp cho phường làm chủ đầu tư. Nghiên cứu, đề xuất kết nối hệ thống thóat nước của các dự án, cụm dân cư, phối hợp quản lý tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án theo đúng quy họach.

2.2. Tập trung tìm các giải pháp để lập lại trật tự, kỷ cương trong xây dựng, trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường

2.3. Tích cực phối hợp với các ngành chức năng của quận và Thành phố hòan thành và công bố quy họach chi tiết của phường. Quan tâm giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn phường. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bồi thường giải tỏa để thực hiện các dự án đúng thời gian quy định.

2.4. Tăng cường công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng bê tông nhựa hóa các con đường hẻm” theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

3. Về Văn hóa – Xã hội:

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hành động về văn hóa - Gíao dục - Y tế - Thể dục thể thao. Cụ thể là thực hiện có hiệu quả chương trình Xóa đói giảm nghèo. Nâng cao chất lượng dạy và học. Giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục. Hạn chế tối đa tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Từng bước nâng cao chất lượng phong trào “Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách  theo quy định. Tổ chức chăm lo tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho diện chính sách, dân nghèo, trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng. Đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch bệnh không để dịch lớn xảy ra tên địa bàn phường.

3.2. Tích cực vận động các cơ quan đơn vị nhân dân trên địa bàn phường đóng góp quỹ Quốc phòng - An ninh, đóng góp xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; cứu trợ chăm lo cho các gia đình chính sách. Đẩy mạnh họat động của câu lạc bộ Ông bà cháu, chăm lo tốt công tác giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.

3.3. Tăng cường các họat động văn hóa bằng nhiều hình thức, trong đó khai thác các lọai hình văn hóa, giải trí mang tính đặc thù của địa phương. Chống các lọai văn hóa phẩm đồi trụy độc hại; giữ vững và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

3.4. Chú ý thông tin kịp thời các chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững các  phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ.

4. Công tác Quốc phòng - An ninh:

4.1. Về Quốc phòng:

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn chặt với quốc phòng tòan dân, thế trận An ninh nhân dân, bảo đảm hòan thành các chương trình huấn luyện, diễn tập xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, chỉ tiêu xây dựng lực lượng, Đảng viên giao quân. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu.

4.2. Về An ninh trật tự: Tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó tuyên truyền sâu rộng ý thức cảnh giác trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội, thực hiện tốt chương trình mục tiêu “3 giảm”, đấu tranh, ngăn chăn có hiệu quả nạn trộm cắp , tiếp tục ngăn ngừa, chặn đứng nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu hạ thấp nhất tỷ lệ phạm pháp, nâng cao tỷ lệ phá án, không để xảy ra trọng án trên địa bàn phường. Thực hiện tốt công tác PCCC, không để xảy ra tình trạng cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

5. Cải cách hành chính:

Đưa công tác cải cách hành hính đi vào thực chất hiệu quả, đặc biệt phải xây dựng được đội ngữ cán bộ công chức phường vững vàng, kiên định về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình phục vụ nhân dân, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong điều hành quản lý.

6. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước:

6.1. Ủy ban nhân dân phường thường xuyên nghiên cứu, rà soát các mô hình tùy theo tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện, làm tốt chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh về cải cách hành chính; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.

6.2. Có kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ phường đến khu phố, tổ dân phố; Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn, gắn với việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ lựa chọn cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, bố trí đúng khả năng chuyên môn, cử một số cán bộ trẻ, có trình độ văn hóa để đào tạo tập trung dài hạn cho công tác quản lý và nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ cho nhiều năm sau. Xác lập rõ ràng, cụ thể hơn nữa trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong từng công việc cụ thể và cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung hội họp.

6.3. Phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân, công khai hóa các chủ trương, chính sách, liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân. Tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ tham gia quản lý xã hội nói chung và kinh tế nói riêng bàn và thực hiện các công việc liên quan đến quyền lợi của mình, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyến. Các đòan thể phải là lực lượng nòng cốt trong việc vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vừa chăm lo, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; vừa tập hợp vừa phát động phong trào cách mạng trong quần chúng.

6.4. Đổi mới và thực hiện cơ chế “một cửa” không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu với dân; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, và cán bộ, công chức để tạo ra bước chuyển rõ nét trong việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là những khiếu nại về đất đai, tham ô, tham nhũng tác động xấu đến sự phát triển tăng trưởng kinh tế. Bằng các chính sách, biện pháp thích hợp chăm lo cho con người, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tổ chức.

6.5. Cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt khu phố, tổ dân phố, chấn chỉnh việc tổ chức qua loa, hình thức; tổ chức quản lý khoa học các khu dân cư, chung cư. Có phương án phân công cán bộ phường gắn chặt với cơ sở, để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, qua đó đề xuất ý kiến với lãnh đạo để tìm cách tháo gỡ. Thiết lập cơ chế phản ánh trao đổi thông tin địa bàn xuyên suốt, hai chiều từ phường đến các khu phố, Giảm bớt hội họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở và giải quyết các công việc của địa phương.

IV. Tổ chức thực hiện:                                                    

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể của ngành, đơn vị; trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm thực hiện đối với từng cán bộ, công chức; hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá kết quả và báo cáo theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tiến độ, nội dung và chất lượng của báo cáo; không để chậm trễ.

2. Giao Văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân phường tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách trình Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường trong quí 1 hàng năm. Theo dõi đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, độ xuất theo yêu cầu. Tổng hợp kịp thời báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; theo dõi, kiểm tra thời gian gửi báo cáo và nội dung báo cáo của các đơn vị để tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

3. Định kỳ hàng tuần, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này tại cuộc họp giao ban tuần.

 4. Trước ngày 05 tháng 10 hàng năm, các đơn vị tổ chức tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và cơ quan chủ quản theo quy định.

Trên đây là kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016- 2020 của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền.


Toàn văn bản

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Lãnh đạo thành phố Thủ Đức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn phường Thảo Điền
  2023-01-14 09:12:40
Lễ ra quân thực hiện cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và ra mắt Tổ tự quản trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường 6 khu phố
  2022-11-29 09:15:17
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường và Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường Thảo Điền
  2022-11-08 08:37:18
Tổ chức về nguồn và sinh hoạt chuyên đề
  2022-11-07 15:10:06
LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN THỨ 2 THÁNG CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ TRỒNG CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - NĂM 2022
  2022-08-15 07:51:03
CHÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6, HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM
  2022-06-06 15:20:37
Lễ trồng cây nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  2022-05-20 09:47:49
Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây phát triển mảng xanh trên địa bàn phường Thảo Điền tháng 4 năm 2022 và lắp đặt thêm dụng cụ tập thể dục thể thao tại công viên Tổ 1ALễ phát động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây phát triển mảng xanh trên địa bàn phường Thảo Điền tháng 4 năm 2022 và lắp đặt thêm dụng cụ tập thể dục thể thao tại công viên Tổ 1A
  2022-04-10 11:04:33
Họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an nhập ngũ năm 2022
  2022-02-23 17:38:27
Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường làm việc về Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2022 đối với Chi bộ, Đảng bộ bộ phận khu phố
  2022-02-23 17:34:55


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1325060
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com